hamburger
Bạn muốn làm đại lý?
Địa chỉ cửa hàng gần nhất
0316.265.166 | 0989.946.695

First  < 5 6 7
# Người mua Sản phẩm Số lượng Thành tiền Trạng thái Ngày
121 20170108GLYZ
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 0985.256.143
Địa chỉ: số 2/5 đường Hùng Vương-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 0985.256.143
Địa chỉ: số 2/5 đường Hùng Vương-HB-HP
Tin nhắn
chiều chuyển máy cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
02:14 ngày 08/01/2017
Nguyễn Thị Loan Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:14 ngày 08/01/2017
122 20170109EU78
Thông tin thanh toán
Hoàng Tuấn Thái
Điện thoại: 01224.253.175
Địa chỉ: số 23/5 Cát Dài-Lê Chân-HP
Thông tin vận chuyển
Hoàng Tuấn Thái
Điện thoại: 01224.253.175
Địa chỉ: số 23/5 Cát Dài-Lê Chân-HP
Tin nhắn
chiều mai mang máy qua cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
08:26 ngày 09/01/2017
Hoàng Tuấn Thái Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:26 ngày 09/01/2017
123 201701126PUX
Thông tin thanh toán
Phạm Thu Trang
Điện thoại: 985.123.456
Địa chỉ: số 25 Tôn Đản-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Thu Trang
Điện thoại: 0985.123.456
Địa chỉ: số 25 Tôn Đản-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy cho mình nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
02:46 ngày 12/01/2017
Phạm Thu Trang Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:46 ngày 12/01/2017
124 20170113S1GW
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tiến Lợi
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Hùng Vương-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tiến Lợi
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Hùng Vương-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đén cho tôi,2h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
02:52 ngày 13/01/2017
Nguyễn Tiến Lợi Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:52 ngày 13/01/2017
125 20170422TB3K
Thông tin thanh toán
Đỗ Thuỳ Lunh
Điện thoại: 0936168685
Địa chỉ: Số nhà 42 làng nghề Kha Lâm P Nam Sơn Kiến An
Thông tin vận chuyển
Đặng Thị Luyến
Điện thoại: 0904083664
Địa chỉ: Số nhà 42 bến xe miền tây
Tin nhắn
Máy e3
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
05:39 ngày 22/04/2017
Đỗ Thuỳ Lunh Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 05:39 ngày 22/04/2017
First  < 5 6 7

Thông tin công ty

Hướng dẫn khách hàng

Chính sách ưu đãi

Tin tức - Khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi