hamburger
Bạn muốn làm đại lý?
Địa chỉ cửa hàng gần nhất
0316.265.166 | 0989.946.695

 < 1 2 3 4 >  Last
# Người mua Sản phẩm Số lượng Thành tiền Trạng thái Ngày
21 20161103HN88
Thông tin thanh toán
Đặng Thị Hương
Điện thoại: 01224278.369
Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
Thông tin vận chuyển
Đặng Thị Hương
Điện thoại: 01224278.369
Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
Tin nhắn
sáng chủ nhật đến lắp máy cho tôi,9h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:22 ngày 03/11/2016
Đặng Thị Hương Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:22 ngày 03/11/2016
22 20161102IF7D
Thông tin thanh toán
Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại: 0912.247.258
Địa chỉ: số 25/56 Chợ Con-LC-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Sơn Hà
Điện thoại: 0912.247.258
Địa chỉ: số 25/56 Chợ Con-LC-HP
Tin nhắn
chiều thứ 7 chuyển máy cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:15 ngày 02/11/2016
Nguyễn Sơn Hà Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:15 ngày 02/11/2016
23 20161102XO8Z
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Thơm
Điện thoại: 01225.245.489
Địa chỉ: số 25 cột đèn-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Thơm
Điện thoại: 01225.245.489
Địa chỉ: số 25 cột đèn-lê chân-hp
Tin nhắn
sáng mai 10h lắp máy cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
01:58 ngày 02/11/2016
Nguyễn Thị Thơm Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:58 ngày 02/11/2016
24 20161101KHMA
Thông tin thanh toán
Phạm Tường Vi
Điện thoại: 0912.258.457
Địa chỉ: số 23/5 lương khánh thiện-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Tường Vi
Điện thoại: 0912.258.457
Địa chỉ: số 23/5 lương khánh thiện-HP
Tin nhắn
chiều mai 5h đến lắp máy cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
01:37 ngày 01/11/2016
Phạm Tường Vi Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:37 ngày 01/11/2016
25 20161031O1Y5
Thông tin thanh toán
Lê Thị Thắm
Điện thoại: 0985.256.478
Địa chỉ: số 23/58 nguyễn tường loan-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Lê Thị Thắm
Điện thoại: 0985.256.478
Địa chỉ: số 23/58 nguyễn tường loan-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều thứ 5 chuyển hàng đến cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
07:32 ngày 31/10/2016
Lê Thị Thắm Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:32 ngày 31/10/2016
26 20161031X82V
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thanh Thảo
Điện thoại: 0914.124.256
Địa chỉ: số 26 Hùng Duệ Vương-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thanh Thảo
Điện thoại: 0914.124.256
Địa chỉ: số 26 Hùng Duệ Vương-HB-HP
Tin nhắn
chiều thứ 4 mang máy đến lắp cho tôi,3h nhé
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
02:01 ngày 31/10/2016
Nguyễn Thanh Thảo Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:01 ngày 31/10/2016
27 20161030MCG7
Thông tin thanh toán
Phạm Văn Chiến
Điện thoại: 0986738696
Địa chỉ: số 12/58 lý thường kiệt-hb-hp
Thông tin vận chuyển
Phạm Văn Chiến
Điện thoại: 0986738696
Địa chỉ: số 12/58 lý thường kiệt-hb-hp
Tin nhắn
chiều chuyển hàng cho tôi,4h30
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
02:14 ngày 30/10/2016
Phạm Văn Chiến Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:14 ngày 30/10/2016
28 20161029VQN3
Thông tin thanh toán
Nguyễn Trường Tộ
Điện thoại: 0945.258.756
Địa chỉ: số 26/89 An Đà-Hải phòng
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Trường Tộ
Điện thoại: 0945.258.756
Địa chỉ: số 26/89 An Đà-Hải phòng
Tin nhắn
sáng mai lắp máy cho tôi,8h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
08:52 ngày 29/10/2016
Nguyễn Trường Tộ Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:52 ngày 29/10/2016
29 20161029V9WQ
Thông tin thanh toán
Nguyễn Xuân Công
Điện thoại: 0904.256.258
Địa chỉ: số 13/25 Nguyễn Công Trứ-Lê Chân-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Xuân Công
Điện thoại: 0904.256.258
Địa chỉ: số 13/25 Nguyễn Công Trứ-Lê Chân-HP
Tin nhắn
sáng mai 10h lắp máy cho mình nhé
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
01:49 ngày 29/10/2016
Nguyễn Xuân Công Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:49 ngày 29/10/2016
30 20161029TNDO
Thông tin thanh toán
Cao Thùy Dương
Điện thoại: 01225.254.354
Địa chỉ: số 12/25 Hoàng Diệu-HP
Thông tin vận chuyển
Cao Thùy Dương
Điện thoại: 01225.254.354
Địa chỉ: số 12/25 Hoàng Diệu-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến cho tôi,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
03:38 ngày 29/10/2016
Cao Thùy Dương Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 03:38 ngày 29/10/2016
31 20161020649F
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Thơm
Điện thoại: 01225.256.124
Địa chỉ: số 253 bùi thị tự nhiên-hp
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Thơm
Điện thoại: 01225.256.124
Địa chỉ: số 253 bùi thị tự nhiên-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển hang cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
03:01 ngày 20/10/2016
Nguyễn Thị Thơm Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 03:01 ngày 20/10/2016
32 20161020FD0Q
Thông tin thanh toán
Trần Lan Linh
Điện thoại: 0975.256.254
Địa chỉ: số 2/58 hoàng văn thụ-hp
Thông tin vận chuyển
Trần Lan Linh
Điện thoại: 0975.256.254
Địa chỉ: số 2/58 hoàng văn thụ-hp
Tin nhắn
sáng mai chuyển máy cho mình,10h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
08:27 ngày 20/10/2016
Trần Lan Linh Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:27 ngày 20/10/2016
33 20161021QXBR
Thông tin thanh toán
Phạm Tiến Lực
Điện thoại: 01225.256.274
Địa chỉ: số 12/56 An Đà-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Tiến Lực
Điện thoại: 01225.256.274
Địa chỉ: số 12/56 An Đà-NQ-HP
Tin nhắn
chiều nay lắp máy cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
01:39 ngày 21/10/2016
Phạm Tiến Lực Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:39 ngày 21/10/2016
34 20161021P828
Thông tin thanh toán
Đào Thu Thảo
Điện thoại: 0985.125.452
Địa chỉ: số 23 Lê Lợi-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đào Thu Thảo
Điện thoại: 0985.125.452
Địa chỉ: số 23 Lê Lợi-NQ-HP
Tin nhắn
chiều chủ nhật chuyển hàng cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
07:49 ngày 21/10/2016
Đào Thu Thảo Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:49 ngày 21/10/2016
35 201610217ZJ9
Thông tin thanh toán
Đinh Tiến Đạt
Điện thoại: 0904858404
Địa chỉ: số 23/58 phạm thú thứ-HP
Thông tin vận chuyển
Đinh Tiến Đạt
Điện thoại: 0904858404
Địa chỉ: số 23/58 phạm thú thứ-HP
Tin nhắn
chiều thứ 7,3h30 chuyển hàng cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
09:57 ngày 21/10/2016
Đinh Tiến Đạt Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:57 ngày 21/10/2016
36 20161022P378
Thông tin thanh toán
Đặng Khôi Thảo
Điện thoại: 01223.356.589
Địa chỉ: sô 116 Tân Dương-TN-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Khôi Thảo
Điện thoại: 01223.356.589
Địa chỉ: sô 116 Tân Dương-TN-HP
Tin nhắn
chiều mang máy qua lắp cho mình nhé,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
03:00 ngày 22/10/2016
Đặng Khôi Thảo Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 03:00 ngày 22/10/2016
37 20161022SSO6
Thông tin thanh toán
Phạm Tường Vi
Điện thoại: 0946.256.324
Địa chỉ: số 1109 hùng vương-hb-hp
Thông tin vận chuyển
Phạm Tường Vi
Điện thoại: 0946.256.324
Địa chỉ: số 1109 hùng vương-hb-hp
Tin nhắn
sáng mai 10h chuyển hàng cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
07:56 ngày 22/10/2016
Phạm Tường Vi Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:56 ngày 22/10/2016
38 20161023OZ8W
Thông tin thanh toán
Đặng Tuyết Thanh
Điện thoại: 0933352866
Địa chỉ: số 29 An Đà-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Tuyết Thanh
Điện thoại: 0933352866
Địa chỉ: số 29 An Đà-HP
Tin nhắn
chiều ship hàng đến cho mình nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
02:52 ngày 23/10/2016
Đặng Tuyết Thanh Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:52 ngày 23/10/2016
39 20161023FX8Y
Thông tin thanh toán
Đỗ Thúy Nga
Điện thoại: 01223.256.158
Địa chỉ: số 19/121 hùng duệ vương-HP
Thông tin vận chuyển
Đỗ Thúy Nga
Điện thoại: 01223.256.158
Địa chỉ: số 19/121 hùng duệ vương-HP
Tin nhắn
sáng mai lắp máy cho tôi,10h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
07:48 ngày 23/10/2016
Đỗ Thúy Nga Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:48 ngày 23/10/2016
40 20161024KBXG
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thúy Lan
Điện thoại: 0989.946.695
Địa chỉ: Số 12/36 An Dương-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thúy Lan
Điện thoại: 0989.946.695
Địa chỉ: Số 12/36 An Dương-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
02:02 ngày 24/10/2016
Nguyễn Thúy Lan Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:02 ngày 24/10/2016
 < 1 2 3 4 >  Last

Thông tin công ty

Hướng dẫn khách hàng

Chính sách ưu đãi

Tin tức - Khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi