hamburger
Bạn muốn làm đại lý?
Địa chỉ cửa hàng gần nhất
0316.265.166 | 0989.946.695

 < 1 2 3 4 5 >  Last
# Người mua Sản phẩm Số lượng Thành tiền Trạng thái Ngày
41 20161024QYB7
Thông tin thanh toán
Trần Văn Hựu
Điện thoại: 01223.258.962
Địa chỉ: số 23 trần nhật duật-HP
Thông tin vận chuyển
Trần Văn Hựu
Điện thoại: 01223.258.962
Địa chỉ: số 23 trần nhật duật-HP
Tin nhắn
chiều thứ 5 lắp máy cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
07:47 ngày 24/10/2016
Trần Văn Hựu Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:47 ngày 24/10/2016
42 20161025X6PS
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 0904.253.258
Địa chỉ: số 23/18 đã nẵng-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 0904.253.258
Địa chỉ: số 23/18 đã nẵng-NQ-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy tới cho mình,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
07:15 ngày 25/10/2016
Nguyễn Thị Loan Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:15 ngày 25/10/2016
43 201610253E7N
Thông tin thanh toán
Phạm Tiến Hoàng
Điện thoại: 1223.254.365
Địa chỉ: số 16 Hạ Lý-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Tiến Hoàng
Điện thoại: 1223.254.365
Địa chỉ: số 16 Hạ Lý-HB-HP
Tin nhắn
sáng thứ 7 chuyển máy cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
08:52 ngày 25/10/2016
Phạm Tiến Hoàng Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:52 ngày 25/10/2016
44 20161026OICC
Thông tin thanh toán
Đặng Tuyết Lan
Điện thoại: 1228.245.785
Địa chỉ: số 12/25/214 Đà Nẵng-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Tuyết Lan
Điện thoại: 1228.245.785
Địa chỉ: số 12/25/214 Đà Nẵng-NQ-HP
Tin nhắn
chiều thứ 7,4h30 chuyển hàng cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
01:40 ngày 26/10/2016
Đặng Tuyết Lan Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:40 ngày 26/10/2016
45 20161026YRFK
Thông tin thanh toán
Đinh Xuân Linh
Điện thoại: 0966.123.148
Địa chỉ: Núi Đèo-Thủy Nguyên-HP
Thông tin vận chuyển
Đinh Xuân Linh
Điện thoại: 0966.123.148
Địa chỉ: Núi Đèo-Thủy Nguyên-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển hàng đến cho tôi,4h30
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
03:56 ngày 26/10/2016
Đinh Xuân Linh Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 03:56 ngày 26/10/2016
46 201610263PDK
Thông tin thanh toán
Nguyễn Xuân Lan
Điện thoại: 0985.256.124
Địa chỉ: khu 2D Lê Hồng Phong-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Xuân Lan
Điện thoại: 0985.256.124
Địa chỉ: khu 2D Lê Hồng Phong-NQ-HP
Tin nhắn
chiều thứ 7 chuyển hàng cho mình nhé,6h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
09:54 ngày 26/10/2016
Nguyễn Xuân Lan Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:54 ngày 26/10/2016
47 20161027CFGK
Thông tin thanh toán
Phạm Thúy Hậu
Điện thoại: 0904.856.247
Địa chỉ: số 16/25 Trần Nguyên Hãn-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Thúy Hậu
Điện thoại: 0904.856.247
Địa chỉ: số 16/25 Trần Nguyên Hãn-NQ-HP
Tin nhắn
chiều chủ nhật 3h30 đến lắp máy cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
01:36 ngày 27/10/2016
Phạm Thúy Hậu Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:36 ngày 27/10/2016
48 20161027CZ1U
Thông tin thanh toán
Đỗ Toàn Thắng
Điện thoại: 0904.252.356
Địa chỉ: số 257 đường 5 mới-hùng vương-hp
Thông tin vận chuyển
Đỗ Toàn Thắng
Điện thoại: 0904.252.356
Địa chỉ: số 257 đường 5 mới-hùng vương-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,275,000 đ
Vào lúc:
07:28 ngày 27/10/2016
Đỗ Toàn Thắng Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,275,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:28 ngày 27/10/2016
49 20161027EOD5
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 01223.254.248
Địa chỉ: số 28 ngõ 32 Bach Đằng-Hạ Lý-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 01223.254.248
Địa chỉ: số 28 ngõ 32 Bach Đằng-Hạ Lý-HB-HP
Tin nhắn
sáng chủ nhật,10h chuyển máy cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,225,000 đ
Vào lúc:
08:52 ngày 27/10/2016
Nguyễn Thị Hồng Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,225,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:52 ngày 27/10/2016
50 20161120EBWE
Thông tin thanh toán
Phạm Minh Anh
Điện thoại: 0949751028
Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Minh Anh
Điện thoại: 0949751028
Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
Tin nhắn
chiều mai đến lắp máy cho tôi,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
09:41 ngày 20/11/2016
Phạm Minh Anh Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:41 ngày 20/11/2016
51 20161121499V
Thông tin thanh toán
Phạm Minh Việt
Điện thoại: 01224.256.785
Địa chỉ: số 12/85 Nguyễn Đức Cảnh-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Minh Việt
Điện thoại: 01224.256.785
Địa chỉ: số 12/85 Nguyễn Đức Cảnh-HP
Tin nhắn
chiểu nay lắp máy cho mình,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
03:23 ngày 21/11/2016
Phạm Minh Việt Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 03:23 ngày 21/11/2016
52 20161214J6KB
Thông tin thanh toán
Đào Duy Hưng
Điện thoại: 01253.242.536
Địa chỉ: số 2/5 Lê Lai-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đào Duy Hưng
Điện thoại: 01253.242.536
Địa chỉ: số 2/5 Lê Lai-NQ-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến cho mình nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
02:31 ngày 14/12/2016
Đào Duy Hưng Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:31 ngày 14/12/2016
53 20161213K5O7
Thông tin thanh toán
Trần Hoàng Nam
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Thông tin vận chuyển
Trần Hoàng Nam
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Tin nhắn
chiểu nay chuyển máy đến lắp cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
02:48 ngày 13/12/2016
Trần Hoàng Nam Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:48 ngày 13/12/2016
54 20161213AREG
Thông tin thanh toán
Trần Hoàng Nam
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Thông tin vận chuyển
Trần Hoàng Nam
Điện thoại: 01224.253.124
Địa chỉ: số 2/5 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Tin nhắn
chiểu nay chuyển máy đến lắp cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
02:48 ngày 13/12/2016
Trần Hoàng Nam Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:48 ngày 13/12/2016
55 20161122TLRR
Thông tin thanh toán
Trần Phương Nhi
Điện thoại: 01259699850
Địa chỉ: 24 Quán Nam - HP
Thông tin vận chuyển
Trần Phương Nhi
Điện thoại: 01259699850
Địa chỉ: 24 Quán Nam - HP
Tin nhắn
trưa mai 10h đến lắp cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
11:06 ngày 22/11/2016
Trần Phương Nhi Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 11:06 ngày 22/11/2016
56 20161124XCER
Thông tin thanh toán
Phạm Thu Mị
Điện thoại: 01225.458.758
Địa chỉ: số 12/8 Trần Phú-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Thu Mị
Điện thoại: 01225.458.758
Địa chỉ: số 12/8 Trần Phú-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển hàng cho e nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
02:41 ngày 24/11/2016
Phạm Thu Mị Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 02:41 ngày 24/11/2016
57 20161125SILK
Thông tin thanh toán
Nguyễn Xuân Hòa
Điện thoại: 01224.247.568
Địa chỉ: số 12/25 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Xuân Hòa
Điện thoại: 01224.247.568
Địa chỉ: số 12/25 Lương Khánh Thiện-LC-HP
Tin nhắn
chiều nay lắp máy cho tôi nhé,4h30
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
01:54 ngày 25/11/2016
Nguyễn Xuân Hòa Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:54 ngày 25/11/2016
58 20161125Y7A6
Thông tin thanh toán
Bùi Văn Nhỡ
Điện thoại: 0998898873
Địa chỉ: số 8/2A Bạch Đằng- Hải phòng
Thông tin vận chuyển
Bùi Văn Nhỡ
Điện thoại: 0998898873
Địa chỉ: số 8/2A Bạch Đằng- Hải phòng
Tin nhắn
sang tuần lắp cho tôi
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
10:24 ngày 25/11/2016
Bùi Văn Nhỡ Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 10:24 ngày 25/11/2016
59 201611263SQ0
Thông tin thanh toán
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 01225.124.586
Địa chỉ: số 12/5 Phạm Hữu Điều-LC-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Thị Loan
Điện thoại: 01225.124.586
Địa chỉ: số 12/5 Phạm Hữu Điều-LC-HP
Tin nhắn
chiều nay lắp máy cho mình nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
01:39 ngày 26/11/2016
Nguyễn Thị Loan Geyser Ultra Bio 431 (New 2018) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 01:39 ngày 26/11/2016
60 20161126SMF9
Thông tin thanh toán
Phạm Hồng Phúc
Điện thoại: 01224.568.745
Địa chỉ: số 12/85 Trần Phú-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Hồng Phúc
Điện thoại: 01224.568.745
Địa chỉ: số 12/85 Trần Phú-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi nhé,3h30
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
07:37 ngày 26/11/2016
Phạm Hồng Phúc Geyser 3IVX ( New 2018) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 07:37 ngày 26/11/2016
 < 1 2 3 4 5 >  Last

Thông tin công ty

Hướng dẫn khách hàng

Chính sách ưu đãi

Tin tức - Khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi